Witamy na stronie firmy
          Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.
   - lidera w dziedzinie geotechniki oraz technologii bezwykopowych w Polsce

                     

 

 

 Aktualności:

 
Budowa mostu stalowego w km 167,561 na Linii 068 Lublin - Przeworsk

W ramach budowy mostu kolejowego relacji Lublin - Przeworsk na rzece Wisłoce 65 wykonujemy przewierty sterowane i ścianki szczelne.

 

więcej...
 
Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Nasza firma wykonuje gwoździe gruntowe oraz ścianki szczelne dla rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej w Gdańsku,

będącej częścią Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.

więcej...
 
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

Dla kolejnego etapu budowy stopnia wodnego na Odrze w Malczycach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne.

więcej...
 
Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne.

Więcej…
 
Przebudowa transportu publicznego w Tychach – Budowa parkingów wielopoziomowych

Na budowie dwóch parkingów podziemnych w Tychach, w ramach Przebudowy transportu publicznego, wykonaliśmy kolumny żwirowe

średnicy 800 - 1000 mm oraz kotwienie i rozparcie ścian szczelinowych.

więcej...
 
Zabezpieczenie wykopu niczym Afryka dzika

Kompleksowe zabezpieczenie wykopu pod budowę obiektu Oceanarium i Afrykarium we Wrocławiu wymagało podgrążenia grodzic stalowych do poziomu występowania w podłożu gruntów spoistych i zakotwienia się w nich na głębokość około 2m, tworząc tym samym białą wannę i odcinając dopływ wód gruntowych do wnętrza wykopu. Trudność polegała na tym, że warstwy nieprzepuszczalne nie zalegały równomiernie i znajdowały się na znacznej głębokości, nawet 12 m p.p.t.... czytaj artykuł

 
Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie – Etap II

W ramach budowy II etapu Drogi Głównej w Jastrzębiu-Zdroju wykonaliśmy zabezpieczenie skarp

za pomocą kotew gruntowych zbrojonych prętem SAS670/800-43.

więcej...
 
Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703.

więcej...
 
700mb przewiertu pod Jeziorem Żywieckim

W ramach prac pod dnem Jeziora Żywieckiego wykonaliśmy dwa przewierty o łącznej długości ponad 700mb. Zadanie realizowano w trudnych warunkach geologicznych... czytaj artykuł

 
Budowa płyty fundamentowej w kopalni Dębieńsko 1

W ramach budowy płyty fundamentowej pod urządzenie technologii upadowej nr 1 dla Zakładu Górniczego "Dębieńsko 1" wykonano m.in. wykop do głębokości ponad 16,2 m z zabezpieczeniem stateczności jego ścian, portal iniekcyjne, a także płaszcz żelbetowy na konstrukcji stalowej wraz z szybami technologicznymi... czytaj artykuł

 
Budowa Centrum Nanotechnologii B, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego Politechniki Gdańskiej

Na budowie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej prowadziliśmy roboty geotechniczne od kwietnia 2013r. do grudnia 2014r.

więcej...
 
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory w Oświęcimiu

Od kwietnia do października 2013 roku realizowaliśmy roboty związane z posadowieniem pośrednim instalacji S-SBR na terenie Zakładów Synthos Dwory w Oświęcimiu.

więcej...
 
Budowa progu spiętrzającego na rzece San – dotyczy Bloku Gazowo – Parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola

Na budowie progu spiętrzającego na Sanie w Stalowej Woli w okresie od stycznia 2013 r. wykonujemy ścianki szczelne w ramach

budowy Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

więcej...
 
Budowa dwupoziomego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w km 27,224 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu ulicy Aleja Róż i ulicy Krakowskiej w Legionowie

Od lutego 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie skrzyżowania dwupoziomego drogi z torami w ulicy Aleja Róż oraz ulicy Krakowskiej w Legionowie w zakresie:

- ścianki z grodzic stalowych,

- poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting. 

więcej...
 
ZRI Chrobok w Porcie Morskim w Elblągu

W ramach modernizacji Portu Morskiego w Elblągu zrealizowano szereg prac geotechnicznych, m.in. pogrążenie 2000m2 grodzic, a także kotwienie nabrzeża. W trakcie wykonywania robót trudności sprawiały zalegające pod dnem rzeki elementy fundamentów dwóch mostów zburzonych w czasie II wojny światowej... czytaj artykuł

 
bridgestone 7.jpg
OLSZTYN_P9090009.JPG
bogl3.jpg
Zakład Robót Inżynieryjnych CHROBOK, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting